Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Ανακοινώσεις

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА И 1 КУРСА МАГИСТРАТУРЫ!

В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВАМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ТЕМАМИ КУРСОВЫХ РАБОТ, ВКР И НАУЧНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ.

ИНФОРМАЦИЮ ПО СРОКАМ, А ТАКЖЕ ФОРМУ ПРОШЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ МДА В РАЗДЕЛЕ «УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС»

СРОКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМ:

ВКР (БАКАЛАВРИАТ) – ДО 30 СЕНТЯБРЯ;

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (БАКАЛАВРИАТ) – ДО 1 ОКТЯБРЯ;

ВКР (МАГИСТРАТУРА) – ДО 1 НОЯБРЯ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: