Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Τμήμα ψαλτικής