Μόσχα, Σέργκιεβ Ποσάντ, Λάβρα, Ακαδημία

Кто у нас учится

Многие общественные процессы, развитие технологий (в том числе, медицинских), новые информационные инструменты требуют от человека глубокого осмысления и грамотной позиции, формировать которую приходится в условиях дефицита времени. Современная жизнь ставит перед человеком множество вопросов, ответы на которые лежат в области его мировоззрения. И каждый из нас с неизбежностью транслирует свои взгляды на происходящее в кругу семьи, коллегам по работе или подписчикам в социальных сетях.

Сегодня знания в области богословия (теологии) и ряда прикладных направлений (психология, педагогика) являются залогом принятия верных решений, в том числе и в тех областях жизни и деятельности, которые напрямую не связаны с гуманитарной сферой.

Наши слушатели имеют уникальную возможность воспринять традиции старейшей высшей школы – Московской духовной академии и стать причастными к жизни древнего духовного центра Руси – Лавры преподобного Сергия.

Программы Отдела дополнительного образования ориентированы на широкий круг слушателей, имеющих различный уровень образования, жизненный и профессиональный опыт.

Если Вы готовы анализировать происходящее и узнавать новое – наши программы для Вас!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Αναφορά ορθογραφικού λάθους

Το ακόλουθο κείμενο θα αποσταλεί στους αρθρογράφους μας: